Forretningsbetingelser

Anvendelse

  1. Danlejer.dk’s forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaleforhold indgået mellem Danlejer.dk’s og (Medlemmer) kunde(n). Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

Tilmelding og Opsigelse

  1. Ønsker du ikke at være medlem mere, kan du til hver en tid opsige dit medlemsskab pr mail.
  2. Ved tilmelding forpligter samarbejdspartneren sig til at opgive korrekte oplysninger, således at Danlejer.dk altid er i besiddelse af korrekte oplysninger.

Markedsføring

  1. Danlejer.dk forbeholder sig retten til at kontakte medlemmer som har valgt en ydelse, i forbindelse med vores rabataftaler under indmeldelse.

Gældende ret og værneting

  1. Enhver tvist mellem Danlejer.dk og kunden skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.